Kiitos että olette mukana tukemassa Näkövammaisten Kulttuuripalvelun toimintaa ilmoittamalla Kajastus-lehdessä.

Voitte halutessanne hyödyntää osallistumistanne myös yrityksenne vastuullisuusviestinnässä. Ottamalla käyttöön Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tukibannerin verkkosivuillanne ja/tai sähköpostiviestienne allekirjoituksen yhteydessä, viestitte asiakkaillenne ja sidosryhmillenne osallistumisestanne näkövammaistyön tukemiseen. Muita heikommassa asemassa olevien yksilöiden tukeminen nähdään aina positiivisena asiana, ja tällaiset teot vaikuttavat positiivisesti asiakkaidenne ja sidosryhmienne mielikuvaan yrityksenne vastuullisuudesta.

Voitte ladata kaikki alla näkyvät bannerit linkistä Kajastuksen ladattavat bannerit tai voitte tallentaa ne kuva kerrallaan omalle koneellenne.

Sisällön jakaminen: