”Kiitos että olette mukana tukemassa Näkövammaisten Kulttuuripalvelun toimintaa ilmoittamalla Kajastus-lehdessä

Voitte halutessanne hyödyntää osallistumistanne myös yrityksenne vastuullisuusviestinnässä. Ottamalla käyttöön Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tukibannerin verkkosivuillanne ja/tai sähköpostiviestienne allekirjoituksen yhteydessä, viestitte asiakkaillenne ja sidosryhmillenne osallistumisestanne näkövammaisten kulttuurityön tukemiseen. Muita heikommassa asemassa olevien yksilöiden tukeminen nähdään aina positiivisena asiana, ja tällaiset teot vaikuttavat positiivisesti asiakkaidenne ja sidosryhmienne mielikuvaan yrityksenne vastuullisuudesta.

Sisällön jakaminen: